Küldetésünk, hogy örömmel terjesszük Jézus Szívének szeretetét!

Aktuális

Közösségünkről
Közösségi életünk
Ida nővér
Rendünk története
Hit élet
Misszionárius munka

Apostoli tevékenységünk
Katekézis
Lelkigyakorlatok
Jézus Szíve Klub
Gyermek tábor
Családi tábor

Ismertető füzet

Elérhetőségünk

Katekézis

Katekézis. Hitoktatás minden korosztálynak. A Társaság sajátos karizmája, hogy tagjai az evangéliumi Örömhírt nemcsak, mint információt köztik, mely többnyire az értelemhez szól, hanem az egész személyt megközelítve, őszinte meggyőződéssel, érdekes színes, dinamikus és inspiráló módon adják tovább, hogy Isten kegyelmével növelni tudják a hit világosságát és a személyes krisztusi szeretet melegét és örömét.

Néhány kép a katekumenátusban folyó munkáról.

 

 

 

 

 

 

Felnőttek katekézise és katekéták továbbképzése.

 

Apostoli szeretetünk Isten-kapcsolatunkból forrásozik

 


Üdvözöljuk a Jézus Szíve Nővérek Honlapján!

Anyaszervezetünk


Magyar Katolikus Rádió
Magyar Katolikus Rádió


Magyar Katolikus EgyházMagyar Katolikus Egyház

A szomszádos plébánia
Pestszentlorinci Római Katolikus Foplebánia


Országos Hitoktatási Bizottság