Jézus Szíve Nővérek Társasága

Küldetésünk, hogy örömmel terjesszük Jézus Szívének szeretetét!

Aktuális

Közösségünkről
Közösségi életünk
Ida nővér
Rendünk története
Hit élet
Misszionárius munka

Apostoli tevékenységünk
Katekézis
Lelkigyakorlatok
Jézus Szíve Klub
Gyermek tábor
Családi tábor

Ismertető füzet

Elérhetőségünk

Közösségi életünk

Közösségben élnek-e a Jézus Szíve nővérek?

Igen. Nővéreink beosztás szerint, helyi közösségekben, szeretetteljes légkörben élnek együtt. Egymást megerősítve és támogatva, őszinte érdeklődéssel segítik lelki előrehaladásukat, egyéni kezdeményezésüket és kreativitásukat mindennapi és apostoli életükben, egyházi küldetésükben.

Szerzetesi közösségben élve, nővéreink együtt imádkoznak, együtt étkeznek, és kis csoportokban együtt apostolkodnak. Az év folyamán időnként összejönnek a helyi rendházakból közös imanapokra, lelki megújulásra, teológiai és apostoli továbbképzésre és különböző egyházi és társasági események megünneplésére.

A társaság megalapításának 50. jubileumát a nővérek egy római hálaadó zarándoklattal ünnepelték meg. Ez alkalommal részt vehettek II. János Pál pápa reggeli szentmiséjén privát kápolnájában.

II. János Pál pápa és a Jézus Szíve Nővére Társasága

A szentmise után a Szentatya szívéjesen köszöntötte a társaságot, és minden tagját személyesen üdvözölte. A beszélgetés végén így búcsúzott: „Áldás vagytok a pápának… Valóban és mélyen katolikusok vagytok.”

 


Üdvözöljuk a Jézus Szíve Nővérek Honlapján!

Anyaszervezetünk


Magyar Katolikus Rádió
Magyar Katolikus Rádió


Magyar Katolikus EgyházMagyar Katolikus Egyház

A szomszádos plébánia
Pestszentlorinci Római Katolikus Foplebánia


Országos Hitoktatási Bizottság