Jézus Szíve Nővérek Társasága

Küldetésünk, hogy örömmel terjesszük Jézus Szívének szeretetét!

Aktuális

Közösségünkről
Közösségi életünk
Ida nővér
Rendünk története
Hit élet
Misszionárius munka

Apostoli tevékenységünk
Katekézis
Lelkigyakorlatok
Jézus Szíve Klub
Gyermek tábor
Családi tábor

Ismertető füzet

Elérhetőségünk

Rendünk története (1.)

A Jézus Szíve Nővérek Társasága 1940-ben alakult Magyarországon. Alapítója, Dr. Péterfy Ida nővér, Kassán született 1922-ben. Fiatal kora ellenére nagy felelősségtudattal élte át a politikai változásokat, amelyek egyre jobban fenyegették a hitoktatást és a vallás szabad gyakorlását. Ez volt az indító kegyelem arra, hogy első társaival, teljes elkötelezettséggel megalapozza a társaság evangelizációs és kateketikai munkáját. 1940. október 7-én, 18. születésnapján Péterfy Ida a kassai ferencesek templomában az Oltáriszentség előtt örök fogadalommal pecsételte meg élete felajánlását az Úrnak.

A fiatal társaság működése, az akkori körülmények között, csak nagy erőfeszítések árán volt lehetséges a kapcsolatteremtések akadályozottsága miatt. A nővérek gyors- és gépíró iskolát nyitottak Budapesten és Csongrádon, amely fedőszervként is szolgált sokoldalú apostoli tevékenységükhöz. Az országban sokfelé utaztak, hogy zártkörű bizalmas összejöveteleken pedagógusokat és apostoli lelkületű családanyákat készítsenek fel gyermekeik hitoktatására és hitre nevelésére. Péterfy Ida nővér ez idő alatt végezte tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen.

Már kora ifjúságától fogva az isteni Gondviselés gazdagon megáldotta Ida nővért rendkívüli pedagógiai érzékkel, tiszta és világos betekintéssel a hit igazságainak és misztériumainak világába és csodálatos tehetséggel, hogy az evangéliumi Örömhírt módszeresen, szemléletesen és dinamikusan magyarázza. Ez az isteni ajándék lett az újonnan induló társaság karizmája, kateketikai módszere, hatékonyságának táplálója és biztosítéka.

Egyházi vezetők tanácsára 1949-ben a fiatal társaság elhagyta az országot, majd 1950-ben Torontóba érkezett. A nővérek nem riadtak vissza a kezdeti nehézségektől és áldozatvállalástól. Bevándorlási vízumuk feltételeként szerződéssel kötelezték el magukat, hogy egy évig kanadai családoknál háztartási alkalmazottként dolgoznak. Miután letelt az egy év, két nyáron át dohánytermelőkhöz szegődtek el, hogy munkásként segítsenek a dohánytermés betakarításában. Így tudták előteremteni a pénzt egy szerény kis ház és használt nyomdai felszerelés vásárlásához, hogy a nyomdával átmenetileg valamiféle megélhetést biztosítsanak maguknak, és közben felhasználják az alkalmat az angol nyelv elsajátítására.   folytatás

 

 

előre

 


Üdvözöljuk a Jézus Szíve Nővérek Honlapján!

Anyaszervezetünk


Magyar Katolikus Rádió
Magyar Katolikus Rádió


Magyar Katolikus EgyházMagyar Katolikus Egyház

A szomszádos plébánia
Pestszentlorinci Római Katolikus Foplebánia


Országos Hitoktatási Bizottság